Ціна: UAH 100


Лукашева Наталія Миколаївна

Вимоги до працівників за трудовим правом України

 

Анотація: У дисертації досліджується система вимог до працівників за трудовим правом України. У дисертації вперше дана класифікація вимог до працівників, на підставі якої запропоновано впорядкувати термінологію, яка використовується в законодавстві про працю для позначення окремих видів вимог до працівників. Оскільки основним документом, що визначає вимоги до працівників, є Довідник кваліфікаційних характеристик працівників, обґрунтовується пропозиція про надання цьому Довіднику значення нормативно-правового акта. Пропонується включити до Кодексу законів про працю положення, які б формулювали загальні правила щодо вимог до здоров'я працівників та порядку проведення медичних оглядів

Дата захисту: 25.05.2007

Місце захисту: Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

Науковий керівник: Ротань Володимир Гаврилович, д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (21,25 KB)