Ціна: UAH 100


Сливич Іван Іванович

Юридичні факти в кримінальному процесі України.

 

Анотація: В дисертації досліджено юридичні факти в кримінальному процесі, проаналізовано їх правову природу, зміст, визначено їх поняття, а також шляхи законодавчого удосконалення та практики застосування в кримінальному судочинстві. Визначено поняття юридичних фактів у кримінальному процесі як передбачених нормами кримінально-процесуального права (а для процесуальних складів - і нормами матеріального права) життєвих обставин, з існуванням (позитивні) або відсутністю (негативні) яких пов'язується настання певних процесуально-правових наслідків. Сформульовано висновок про те, що юридичні факти в кримінальному процесі являють собою фактичну систему, генетично пов'язану з кримінально - правовою та кримінально-виконавчою (виконавчою) фактичними системами та, зважаючи на особливий характер кримінального процесу, охоплюють за своїм змістом два рівні фактів: матеріально-правові та процесуальні.`

Дата захисту: 12.05.2007

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Аленін Юрій Павлович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (23,97 KB)