Ціна: UAH 100


Овчаренко Олена Миколаївна

Доступність правосуддя та гарантії його реалізації

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних основ принципу доступності правосуддя та гарантій його реалізації. В ній розкриваються питання сутності принципу доступності правосуддя, визначено його елементи і види, показано систему організаційно-правових гарантій цього принципу. У дисертації сформульовано концептуальні положення та обгрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання принципу доступності правосуддя (судоустрійні та процесуальні аспекти)

Дата захисту: 24.05.2007

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Марочкін Іван Єгорович, к.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (25,48 KB)