Ціна: UAH 100


Коваленко Едуард Дмитрович

Використання оперативної інформації як підстави для застосування заходів процесулаьного примусу у кримінальному судочинстві

 

Анотація: `Об'єкт дослідження - сукупність суспільних відносин кримінально-процесуального характеру, які виникають під час використання оперативно-розшукової інформації як підстави для застосування заходів процесуального примусу. Мета дисертації - розробка проблем застосування заходів процесуального примусу, а також внесення науково обґрунтованих положень і рекомендацій щодо використання оперативно-розшукової інформації як підстави для проведення слідчих дій, застосування інших заходів процесуального примусу. Методи дослідження - історико-правовий, порівняльно-правовий, системно-структурний, функціональний, статистичний, соціологічний, логіко-юридичний. Наукова новизна - вперше запропоновано закріпити в КПК України норму, яка б надавала право слідчому знайомитись з оперативно-розшуковими матеріалами, що стосуються кримінальної справи, обґрунтовано, що Закон України `Про оперативно-розшукову діяльність` слід доповнити нормами, які дозволятимуть використовувати матеріали ОРД для затримання осіб, що розшукуються таосіб підозрюваних у вчиненні злочинів, для обрання і зміни запобіжного заходу, запропоновано вилучити як слідчу дію `зняття інформації з каналів зв`язку` та залишити її як оперативно-розшуковий захід. Практичне значення - результати дослідження можуть бути використані: в науково-дослідній роботі - як підґрунтя для подальших наукових розробок щодо законодавчого врегулювання використання оперативно-розшукової інформації в кримінальному судочинстві, в законотворчій роботі - при внесенні змін до проекту КПК України, в навчально-методичній роботі - при підготовці окремих розділів навчальних та навчально-методичних посібників з курсу `Кримінальний процес України`. Предмет і ступінь впровадження - основні положення і висновки дисертації були сформульовані в пропозиціях, направлених до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, до Головного слідчого управління МВС України, до слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області. Ефективність впровадження - висновкита пропозиції одержали позитивну оцінку фахівців. Сфера використання - законотворча і практична діяльність правоохоронних органів України та навчальний процес.`

Дата захисту: 24.05.2007

Місце захисту: Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ

Науковий керівник: Стахівський Сергій Миколайович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (25,63 KB)