Ціна: UAH 100


Снігур Ірина Йосипівна

Механізм реалізації права громадян на участь у здійсненні державної влади

 

Анотація: Дисертація, виконана на актуальну для науки теорії держави і права тему, є по суті першою спробою розробити та теоретично обґрунтувати концепцію механізму реалізації права громадян на участь у здійсненні державної влади. У роботі здійснено теоретико-правовий аналіз права громадян на участь у здійсненні державної влади, визначено поняття механізму реалізації цього важливого політичного права. З'ясована й проаналізована структура механізму реалізації права громадян на участь у здійсненні державної влади, визначено провідне місце правової культури та правосвідомості в структурі даного механізму. Особлива увага приділена обґрунтуванню місця юридичних гарантій, зокрема нормативно-правових та організаційно-правових, в системі гарантій права громадян на участь у здійсненні державної влади. З'ясовано аспекти такої особливої гарантії даного права, як юридична відповідальність за його порушення.

Дата захисту: 17.05.2007

Місце захисту: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

Науковий керівник: Акуленко Віктор Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (21,35 KB)