Ціна: UAH 100


Осауленко Андрій Олександрович

Нормативна конструкція ретроспективної юридичної відповідальності в публічному праві сучасної України

 

Анотація: Дисертація присвячена проблемі дослідження запропонованої автором правової категорії нормативної конструкції ретроспективної юридичної відповідальності в публічному праві України. Дисертантом сформульовано визначення нормативної конструкції ретроспективної юридичної відповідальності, охарактеризовані її структурні елементи. Розкриті особливості процесуальної форми притягнення до юридичної відповідальності, співвідношення санкцій правових норм та юридичної відповідальності, взаємозв'язок останньої з державним примусом та охарактеризовано принцип індивідуалізації юридичної відповідальності, вносяться пропозиції щодо удосконалення вітчизняного законодавства.

Дата захисту: 17.05.2007

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Тихомиров Олександр Деонисович, д.ю.н., доц., 12.00.12. .


Автореферат (23,79 KB)