Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Парфіненко Анатолій Юрійович

`Проблема ``ліквідації`` університетів України в радянській журнальній публіцистиці 1920-х - початку 1930-х років`

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: радянська публіцистика 1920-х - початку 1930-х років, яка присвячена проблемам організації системи вищої освіти в радянській Україні. Предмет дослідження: з'ясування найхарактерніших образів та оцінок, що виникли в радянській публіцистиці та суттєво вплинули на подальше вивчення історії реформування українських університетів початку 1920-х років. Мета дослідження: проаналізувати радянську публіцистику 1920-х - початку 1930-х років з метою вивчення основних аргументів, що пояснювали причини ``ліквідації`` університетів, з'ясувати фактори, які впливали на розуміння реформування вищої освіти. Методи дослідження: метод типологізації, проблемно-хронологічний, історико-порівняльний, історико-генетичний. Результати дослідження і новизна: простежено зв'язок між образами публіцистики та історіографії, що виникли в процесі з'ясування причин закриття університетів, визначено причини формування тих чи інших пояснювальних схем. Дисертаційна робота розкриває особливості розуміння причин перетворення університетів, які формувалися під впливом інтерналістських та екстерналістських факторів. Сфера використання: подальша розробка тематики дослідження, створення праць з історії освіти і культури України, навчально-методичної літератури, під час читання вузівських курсів історіографії, історії України, спецкурсів з історії університетів.`

Дата захисту: 25.05.2007

Місце захисту: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Науковий керівник: Посохов Сергій Іванович, д.і.н., проф., 07.00.06. .


Автореферат (29,90 KB)