Ціна: UAH 100


Мащенко Марина Василівна

Господарська діяльність з управління майном: поняття, суб'єкти, види (господарсько-правовий аспект).

 

Анотація: Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних питань, пов'язаних із правовим забезпеченням господарської діяльності з управління майном в Україні. З'ясовано соціально-економічні та історичні передумови виникнення та розвитку ГДУМ, її економіко-правовий зміст та призначення, досліджено сутність ГДУМ як окремого виду господарювання, визначено її поняття, з'ясовано основні характеристики та специфіку послуги з УМ. Запропоновано поняття суб'єктів ГДУМ та проведено їх класифікацію. Проведено класифікацію окремих видів ГДУМ за критеріями, що мають істотне значення для правового режиму провадження ГДУМ, та представлено загальну характеристику таких видів. Досліджено особливості правового режиму окремих видів ГДУМ, зокрема, управління цінними паперами, УМ при будівництві житла та операціях з нерухомістю, управління фондами банківського управління та сформульовано пропозиції з вдосконалення їх правового регулювання.

Дата захисту: 15.05.2007

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Щербина Валентин Степанович, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (28,11 KB)