Ціна: UAH 100


Пряхін Євген Васильович

Адміністративно-правове регулювання і забезпечення дотримання правил благоустрою населених пунктів в Україні

 

Анотація: Дисертацію присвячено комплексному дослідженню законодавчих, теоретичних та практичних проблем діяльності, пов'язаної з благоустроєм населених пунктів. Проаналізовано основні етапи розвитку суспільних відносин у сфері благоустрою, розкрито компетенції органів публічної влади у регулюванні питань благоустрою. Дано характеристику взаємодії органів з питань благоустрою. Сформульовано висновки та пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання і забезпечення благоустрою населених пунктів.

Дата захисту: 11.05.2007

Місце захисту: Львівський державний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Остапенко Олексій Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.07. .


Автореферат (22,34 KB)