Ціна: UAH 100


Воскобійник Марина Василівна

Правове забезпечення формування комунальної власності на землю.

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному і всебічному теоретичному дослідженню проблем правового регулювання комунальної власності на землю. Досліджується питання щодо поняття та ознак права комунальної власності на землю. Правові норми, що регулюють суспільні відносини у сфері комунальної власності на землю, характеризуються всіма ознаками субінституту, який входить до інституту права власності на землю, який при цьому є комплексним та міждисциплінарним. Проведено аналіз земельного та іншого законодавств у сфері права комунальної власності на землю. Досліджено історичний розвиток права комунальної власності на землю, об'єкт та суб'єкт права комунальної власності на землю. Проаналізовані шляхи формування права комунальної власності на землю.

Дата захисту: 26.04.2007

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Шульга Михайло Васильович, д.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (19,47 KB)