Ціна: UAH 100


Гапотченко Тетяна Миколаївна

Особливості правового режиму земель автомобільного транспорту та дорожнього господарства

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному аналізу особливостей правового режиму земель автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Проведено історико-правовий аналіз розвитку законодавства, що закріплює правовий режим цих земель. Досліджуються питання щодо поняття, складу земель автомобільного транспорту та дорожнього господарства., змісту та специфіки правового режиму даних земель. Аналізується сутність та особливості правових форм використання та охорони зазначених земель. Визначено особливості таких функцій управління в сфері використання та охорони цих земель як планування, нормування, облік та контроль.

Дата захисту: 26.04.2007

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Шульга Михайло Васильович, д.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (21,61 KB)