Ціна: UAH 100


Татаров Олег Юрійович

Відновлення провадження та проведення розслідування у справі за нововиявленими обставинами

 

Анотація: У дисертаційному дослідженні розглядаються теоретичні та правові проблеми застосування інституту перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Аналізуючи наукові праці юристів, інших фахівців українського та зарубіжного законодавства, матеріалів слідчо-прокурорської практики, автор розкриває суть, значення перегляду судових рішень, що набрали законної сили, юридичні й практичні аспекти проблем застосування даного виду перегляду. У роботі викладено обґрунтовану концептуальну схему наукових та прикладних положень, спрямованих на вдосконалення процесу перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Запропоновано ряд змін до кримінально-процесуального законодавства та інших нормативних актів щодо безпосереднього розслідування даних про нововиявлені обставини.

Дата захисту: 27.04.2007

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Романюк Богдан Васильович, к.ю.н., с.н.с., 12.00.09. .


Автореферат (27,62 KB)