Ціна: UAH 100


Черешнюк Віктор Миколайович

Правове регулювання укладення і виконання господарських договорів

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному аналізу питань правового регулювання укладення і виконання господарських договорів, а також наслідків, які настають при їх невиконанні чи неналежному виконанні. У роботі розглянуто поняття договору та господарського договору, досліджено головні відмінності господарських договорів від цивільно-правових та адміністративних. Розглянуто специфічні функції господарських договорів. Значна увага приділяється суті і особливостям укладення попереднього господарського договору. Досліджується загальний порядок укладення господарського договору, а також особливості укладення окремих видів господарських договорів. Детально розглядаються принципи та послідовність виконання господарських договорів. Аналізуються форми відповідальності та види оперативно-господарських санкцій, які настають при невиконанні чи неналежному виконанні господарських договорів.

Дата захисту: 18.04.2007

Місце захисту: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Науковий керівник: Опришко Віталій Федорович, д.ю.н., проф., 12.00.0412.00.07


Автореферат (26,81 KB)