Ціна: UAH 100


Швайковська Валентина Миколаївна

Локальне нормативно-правове регулювання праці в умовах ринкової економіки

 

Анотація: Дисертацію присвячено комплексному аналізу локального нормативно-правового регулювання праці. Зокрема визначається поняття локального нормативно-правового регулювання праці, розкривається сутність і зміст притаманних йому функцій та принципів, визначені суб'єкти правовідносин з регламентації праці на локальному рівні і проаналізовані їх відповідні права. В роботі досліджується історичний шлях та етапи становлення локального нормативно-правового регулювання праці в Україні, а також визначаються напрямки його подальшого розвитку.

Дата захисту: 17.03.2007

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Гоц Василь Якович, к.ю.н., доц., 12.00.05. .


Автореферат (35,10 KB)