Ціна: UAH 100


Захарченко Андрій Миколайович

Господарська компетенція місцевих державних адміністрацій

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: комплекс суспільних відносин, пов'язаних із формуванням та реалізацією компетенції місцевих державних адміністрацій в економічній сфері. Мета дослідження: розробка нових теоретичних положень щодо змісту господарської компетенції місцевих державних адміністрацій, підготовка пропозицій із вдосконалення законодавства, що визначає таку компетенцію. Методи дослідження: формально-логічний, історичний, системно-структурний, аналізу і синтезу, порівняльно-правовий. Теоретичне значення полягає в поглибленні та удосконаленні в науці господарського права теоретичних розробок та законодавства щодо змісту господарської компетенції місцевих державних адміністрацій. Практичне значення: результати дослідження можуть бути використані у практичній діяльності місцевих державних адміністрацій, при подальшій розробці та удосконаленні законодавства, яке визначає господарську компетенцію місцевих державних адміністрацій і регулює відносини, пов'язані з її реалізацією, використовувалися Центром законодавчих ініціатив при Донецькій обласній раді при підготовці відповідних проектів законів України, при викладанні навчальної дисципліни `Господарське право`. Наукова новизна: сформульовано визначення поняття господарської компетенції місцевих державних адміністрацій, виявлені особливості цієї компетенції. Запропоновані основні напрямки удосконалення законодавства, що визначає господарську компетенцію місцевих державних адміністрацій. Досліджена компетенція місцевих державних адміністрацій щодо створення суб'єктів господарювання та припинення діяльності цих суб'єктів, планування та регулювання господарської діяльності, здійснення контролю у сфері господарювання, на основі чого підготовлені пропозиції щодо уточнення та розширення компетенції місцевих державних адміністрацій у зазначених сферах. Проаналізовані питання реалізації господарської компетенції місцевих державних адміністрацій, виділені основні фактори, що впливають на ефективність такої реалізації. Сфера використання: суб'єкти законодавчої ініціативи, місцеві державні адміністрації при застосуванні законодавства про господарську компетенцію, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 27.03.2007

Місце захисту: Донецький національний університет

Науковий керівник: Чувпило Олександр Олександрович, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (24,10 KB)