Ціна: UAH 100


Золотухіна Лілія Олександрівна

Договірні форми реалізації соціально-економічних прав та інтересів працівників в Україні.

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню проблеми договірних форм реалізації соціально-економічних прав та інтересів працівників. Визначені поняття та критерії класифікації інтересів в трудових правовідносинах. Виявлено місце трудових прав у системі інших соціально-економічних прав та охарактеризовано взаємозв'язок між ними. Визначені ознаки договірних форм регулювання соціально-трудових відносин. Досліджена диференціація інтересів працівників в залежності від форми власності підприємства. Виявлене значення факультативних умов трудового договору та зобов'язальних умов колективних договорів та угод для забезпечення прав та інтересів сторін трудових правовідносин. Розкрито значення переведення, переміщення, зміни істотних умов праці для забезпечення та поєднання інтересів роботодавця та працівників. На основі зроблених теоретичних висновків і виявлених недоліків у правовому регулюванні наводяться відповідні пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

Дата захисту: 21.03.2007

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Жернаков Володимир Володимирович, к.ю.н., доц., 12.00.05. .


Автореферат (22,57 KB)