Ціна: UAH 100


Стрепко Володимир Любомирович

Правові засади регулювання соціальних допомог в Україні.

 

Анотація: Дисертацію присвячено комплексному дослідженню проблем допомог за правом соціального забезпечення. Розкрито їх поняття, підстави та організаційно - правові форми реалізації права на соціальні допомоги. Значна увага приділена принципам регулювання допомог, з'ясована їх система та проаналізовані види. На підставі проведеного аналізу сформульовані пропозиції щодо вдосконалення законодавства про соціальне забезпечення з метою покращення гарантій здійснення права на соціальний захист в умовах становлення ринкових відносин.

Дата захисту: 23.03.2007

Місце захисту: Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий керівник: Пилипенко Пилип Данилович, д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (22,76 KB)