Ціна: UAH 100


Кожушко Світлана Іванівна

Становлення, сучасний стан та перспективи розвитку законодавства про дисципліну праці в Україні

 

Анотація: `Дисертацію присвячено дослідженню законодавства про дисци-пліну праці. В дисертації досліджено становлення та розвиток законодавства про дисципліну праці, визначена періодизація етапів формування законодавства про дисципліну праці, досліджено категорію дисципліна праці, виявлено особливості службової дисципліни як виду дисципліни праці, розглянуто теоретичні проблеми розвитку законодавства про дисципліну праці.`

Дата захисту: 17.03.2007

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Копайгора Іван Данилович, к.ю.н., доц., 12.00.05. .


Автореферат (24,40 KB)