Ціна: UAH 100


Спаська Марина Олександрівна

Договір морського страхування

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному теоретичному аналізу цивільно-правових відносин, що виникають при укладенні і виконанні договору морського страхування. Досліджено історико-правові витоки виникнення і формування договору морського страхування, місце, яке цей договір займає в сучасній системі цивільно-правових договорів України.

Дата захисту: 16.03.2007

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Борисова Валентина Іванівна, к.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (19,72 KB)