Ціна: UAH 100


Лов'як Олег Орестович

Відшкодування шкоди, завданої громадянинові службовими особами органів внутрішніх справ України.

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню інституту недоговірних відносин з відшкодування шкоди, завданої службовими особами органів внутрішніх справ та визначенню напрямів його правового забезпечення. У дисертаційному дослідженні розглянуто елементи, причини виникнення і правову природу відносин з відшкодування шкоди, завданої службовими особами ОВС, досліджено особливості підстав виникнення таких відносин та випадки правомірного завдання шкоди. У роботі на підставі аналізу особливостей відносин з відшкодування шкоди, завданої службовими особами ОВС, зроблені обґрунтовані теоретичні висновки та внесені пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

Дата захисту: 11.04.2007

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Гопанчук Василь Степанович, к.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (24,45 KB)