Ціна: UAH 100


Лаврів Оксана Ярославівна

Система принципів трудового права України

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем удосконалення системи принципів трудового права України. Проаналізовано основні загальнотеоретичні підходи до розуміння принципів права, на основі чого виділено основні ознаки принципів права, визначено поняття принципів трудового права. Обґрунтовано положення про те, що принципи права та норми права слід розглядати як основоположні, базові, структуроутворювальні і самостійні елементи в системі права. Досліджено особливості прояву загальноправових, міжгалузевих принципів у системі принципів трудового права України. Проаналізовано зміст основних галузевих принципів трудового права. Обґрунтовано необхідність законодавчого закріплення основних принципів трудового права у новому Трудовому кодексі України. Визначено основні види інституційних принципів трудового права України. Проаналізовано особливості змісту принципів: визначеності трудової функції працівника, забезпечення належної винагороди за працю, забезпечення права на відпочинок.

Дата захисту: 21.03.2007

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Науковий керівник: Хуторян Наталія Миколаївна, д.ю.н., с.н.с., 12.00.05. .


Автореферат (23,39 KB)