Ціна: UAH 100


Кульчицька Олена Іванівна

Суб'єкти права соціального забезпечення України.

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню поняття суб'єктів права соціального забезпечення України та їхніх правових ознак. Охарактеризовано поняття і зміст правоздатності та правового статусу як правових ознак суб'єктів права соціального забезпечення. Окрему увагу зосереджено на класифікації суб'єктів права соціального забезпечення залежно від змісту прав і обов'язків, які вони мають у сфері соціального забезпечення. З огляду на запропонований поділ детально характеризується правовий статус суб'єктів права на соціальне забезпечення, до яких належать фізичні особи та сім'я. Визначено ознаки загального і спеціального галузевого правового статусів цих суб'єктів. Досліджено правові ознаки суб'єктів, які забезпечують реалізацію права на соціальне забезпечення, а також запропоновано їх класифікацію. Охарактеризовано особливості правового статусу державних органів та установ і соціальних страхових фондів.

Дата захисту: 23.03.2007

Місце захисту: Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий керівник: Синчук Світлана Миколаївна, к.ю.н., доц., 12.00.05. .


Автореферат (21,84 KB)