Ціна: UAH 100


Нижний Сергій Валерійович

Застава майнових прав як спосіб забезпечення виконання зобов'язань

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню теоретичних та практичних проблем, пов'язаних із заставою майнових прав як способом забезпечення виконання зобов'язань. Автором досліджується історія виникнення інституту застави майнових прав, визначається поняття застави майнових прав, аналізується її правова природа. У дисертації дається визначення договору застави майнових прав, досліджується його предмет та зміст, форма та сторони. В роботі аналізуються механізми звернення стягнення на заставлені майнові права.

Дата захисту: 21.03.2007

Місце захисту: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького

Науковий керівник: Шевченко Ярославна Миколаївна, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (23,95 KB)