Ціна: UAH 100


Лисанець Олег Станіславович

Земельно-правові засади городництва громадян

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному і всебічному дослідженню проблем права користування земельними ділянками для городництва. Розглядаються питання, які стосуються правового поняття, змісту і сутності городництва, виявлення особливостей та специфіки правового регулювання використання земель громадянами для городництва. У роботі наводяться теоретичні положення, розроблені практичні рекомендації, спрямовані на вдосконалення законодавства у сфері правового регулювання використання земельних ділянок для городництва.

Дата захисту: 21.02.2007

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Шульга Михайло Васильович, д.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (22,50 KB)