Ціна: UAH 100


Артемишин Марина Борисівна

Правове регулювання торгівлі товарами в рамках спільної торговельної політики Європейського співтовариства.

 

Анотація: `У роботі досліджуються поняття, правова природа, предмет та інструменти спільної торговельної політики ЄС, обсяг повноважень Співтовариства в рамках цієї політики, поняття, складові спільного ринку ЄС та правові заходи, застосовувані до торгівлі товарами всередині цього ринку. Проаналізовано правову основу та процедуру укладання ЄС міжнародних угод у сфері спільної торговельної політики, виокремлено та класифіковано міжнародні угоди, що регулюють торгівлю товарами між ЄС і третіми країнами, розглянуто положення цих угод й виявлено їхні особливості. Проаналізовано положення права ЄС щодо заходів захисту, застосовуваних у рамках спільної торговельної політики, класифіковано ці заходи й визначено особливості їх застосування. Особливу увагу приділено спільному митному тарифу ЄС. Охарактеризовано організаційно-правовий механізм співробітництва та застосування заходів захисту у сфері торгівлі товарами між ЄС і Україною, розроблено рекомендації щодо вдосконалення правового врегулювання торговельних відносин між ними`

Дата захисту: 19.03.2007

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Муравйов Віктор Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (21,94 KB)