Ціна: UAH 100


Батанова Наталія Миколаївна

Конституційні делікти в Україні: проблеми теорії та практики.

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних та практичних проблем конституційних деліктів в Україні. Досліджується правова природа конституційного делікту як підстави конституційно-правової відповідальності та самостійного виду правопорушень, здійснена його дефінітивна характеристика за сутністю, змістом і формою. Виділено основні етапи становлення та розвитку теорії конституційного делікту та конституційно-деліктного законодавства в Україні. Проаналізовано особливості елементів юридичного складу конституційного делікту (об'єкта, об'єктивної сторони, суб'єкта, суб'єктивної сторони). Проведена класифікація конституційних деліктів за різними критеріями. Досліджено особливості конституційних деліктів у сферах організації та функціонування державної влади, місцевого самоврядування та безпосередньої демократії. На підставі вивчення позитивного світового досвіду регламентації підстав конституційно-правової відповідальності, розроблено пропозиції щодо вдосконалення чинного конституційно-деліктного законодавства України.

Дата захисту: 23.03.2007

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Науковий керівник: Погорілко Віктор Федорович, д.ю.н., проф., 12.00.0212.00.02 Шемшученко Юрій Сергійович, д.ю.н., проф., 12.00.0212.00.02


Автореферат (27,80 KB)