Ціна: UAH 100


Октисюк Алла Миколаївна

Правове регулювання двостороннього співробітництва України і Республіки Польща.

 

Анотація: В дисертації на підставі аналізу наукової літератури, а також текстів правових актів українського і польського урядів, досліджуються питання правового регулювання відносин між двома державами. Проведено ретроспективний аналіз становлення договірно-правової бази українсько-польських відносин у процесі становлення їх державності. Проаналізовано найбільш важливі правові акти, що стосуються встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Польща і налагодження політичних контактів, встановлення торговельно-економічних відносин, співробітництва в гуманітарній, правовій і інших сферах суспільного життя. Розкрита сутність кодифікації норм договірного права, що регулює у комплексі відносини між двома державами.

Дата захисту: 28.02.2007

Місце захисту: Волинський державний університет імені Лесі Українки

Науковий керівник: Гринчак Володимир Антонович, к.ю.н., доц., 12.00.11. .


Автореферат (24,87 KB)