Ціна: UAH 100


Ришкова Олена Валеріївна

Захист прав інтелектуальної власності зa цивільним законодавством України.

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню актуальних питань теоретичного і правозастосовчого характеру, пов'язаних із здійсненням та захистом прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України. Проаналізовано норми національного і міжнародного законодавства, судової практики, пов'язаної зі здійсненням та управлінням права інтелектуальної власності, а також розглядається місце інтелектуальної власності в соціально-правовій системі України. Послідовно досліджуються поняття та види об'єктів прав інтелектуальної власності, правовий статус суб'єктів прав інтелектуальної власності та реалізація ними своїх прав та обов'язків. Проаналізовано здійснення управління інтелектуальною діяльністю та інтелектуальною власністю. Визначено поняття та види юридичних засобів захисту, види відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності та міри захисту порушеного права інтелектуальної власності. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення цивільного законодавства України.`

Дата захисту: 23.02.2007

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ МВС України

Науковий керівник: Сліпченко Святослав Олександрович, к.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (24,77 KB)