Ціна: UAH 100


Юрчишин Віталій Дмитрович

Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному процесі України

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню актуальних теоретичних та практичних проблем висновку експерта як джерела доказів у кримінальному процесі України. Досліджується юридична природа доказів та обґрунтовується, що належність, допустимість, достовірність і достатність є їх невід'ємними властивостями. Обґрунтовано, що судова експертиза є основною формою застосування спеціальних знань у кримінальному процесі України. Обґрунтовується, що достовірно встановлені обставини, які посприяли формуванню ймовірного висновку, можуть використовуватись як непрямий доказ. Досліджено сутність, зміст та структуру висновку експерта як джерела доказів у кримінальному процесі України. Обґрунтовується, що необхідно виділити дві сторони оцінки висновку експерта, які взаємопов'язані між собою: логіко-процесуальну та спеціальну оцінку висновку експерта у кримінальному процесі.

Дата захисту: 19.03.2007

Місце захисту: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Науковий керівник: Костенко Олександр Миколайович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (23,78 KB)