Ціна: UAH 100


Француз-Яковець Тетяна Анатоліївна

Забезпечення конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні

 

Анотація: Дисертацію присвячено аналізові забезпечення конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні. В роботі характеризуються основні інститути та елементи конституційно-правового статусу, приділяється особлива увага правам і свободам людини і громадянина, обов'язкам громадян, інститутові громадянства, гарантіям конституційно-правового статусу особи. Основну увагу приділено проблемам, що виникають у зв'язку із забезпеченням конституційно-правового статусу особи в процесі діяльності державних органів різних гілок влади та недержавних організацій, які покликані сприяти реалізації та забезпеченню прав і свобод людини і громадянина. Зазначені питання висвітлюються на основі всебічного аналізу Конституції та конституційного законодавства України з точки зору втілення принципів пріоритету прав людини і громадянина, верховенства конституції, визнання прав і свобод людини найвищою соціальною цінністю. Сформульовано ряд висновків, пов'язаних із визначенням поняття конституційно-правового статусу, систематизації його принципів, запропоновано рекомендації, спрямовані на забезпечення конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні у частині підвищення ефективності діяльності органів державної влади, удосконалення чинного вітчизняного законодавства у галузі прав людини.

Дата захисту: 10.03.2007

Місце захисту: Національний університет `Острозька академія`

Науковий керівник: Скрипнюк О.В., д.ю.н., проф., 12.00.02. .


Автореферат (20,88 KB)