Ціна: UAH 100


Ямковий Владіслав Іванович

Казна як суб'єкт цивільних правовідносин

 

Анотація: У дисертації розглядаються теоретичний і практичний аспекти особливостей цивільно-правового положення держави як суб'єкта цивільних правовідносин. Основна увага в роботі приділена з'ясуванню юридичної природи казни, визначенню її поняття, походження та становлення інституту казни на різних історичних етапах, а також особливостям участі казни у цивільних правовідносинах з приводу майна в натурі.

Дата захисту: 10.02.2007

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Запорожець Аркадій Митрофанович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (27,19 KB)