Ціна: UAH 100


Степанов Олег Станіславович

Належність та допустимість доказів в кримінальному процесі України

 

Анотація: Дисертація є дослідженням, в якому на монографічному рівні вивчені актуальні правові, теоретичні і практичні проблеми використання в процесі доказування в кримінальному судочинстві належних та допустимих доказів. Обґрунтовано нові положення, які стосуються самого поняття доказів, а також належності та допустимості, як критеріїв оцінки доказів в кримінальному судочинстві України. Конкретизовано підстави визнання фактичних даних недопустимими в якості доказів у процесі доказування, а також запропоновано процесуальний порядок вирішення цього питання. Внесено пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного законодавства і розробку нового КПК України.

Дата захисту: 16.02.2007

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Смітієнко Зінаїда Дмитрівна, к.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (21,25 KB)