Ціна: UAH 100


Шинкарьов Юрій Вікторович

Арешт як вид кримінального покарання та особливості праввого регулювання його виконання та відбування

 

Анотація: У дисертації досліджується арешт як вид кримінального покарання, особливості його нормативної регламентації, призначення, виконання та відбування. Представлено аналіз правового регулювання арешту як виду кримінального покарання в інших країнах. Виділяються загальні та специфічні ознаки арешту як виду кримінального покарання. В роботі вперше в національній правовій науці були окреслені специфічні ознаки арешту і сформульовано визначення арешту у широкому та вузькому значенні. Автором аргументується, що арешт є самостійним видом кримінального покарання.

Дата захисту: 16.02.2007

Місце захисту: Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди

Науковий керівник: Трубников В.М., д.ю.н., проф., 12.00.08. .


Автореферат (24,12 KB)