Ціна: UAH 100


Сіроткіна Марія Вячеславівна

Інститут моральної шкоди в кримінальному судочинстві України.

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню комплексу теоретичних та практичних проблем реалізації інституту моральної шкоди в кримінальному судочинстві України. У межах теоретичного аспекту роботи проаналізовано юридичну природу права на компенсацію моральної шкоди, завданої злочином, зміни процесуальної форми. Для подолання проблем практики з'ясовано, що утвердження у кримінальному судочинстві України права потерпілої особи на компенсацію моральної шкоди сприяло інтеграції між кримінально-процесуальною і цивільною процесуальною формами, що відобразилося на формі звернення до суду, на тягарі доказування, який покладає на особу, якій заподіяли шкоду, обов'язок довести факт заподіяння шкоди і її характер. Також теоретично обґрунтовано і сформульовано пропозиції щодо внесення змін до окремих положень чинного законодавства та проекту нового КПК України, спрямовані на зміцнення захисту прав та охоронюваних законом інтересів осіб.

Дата захисту: 19.02.2007

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Науковий керівник: Сірий Микола Іванович, к.ю.н., с.н.с., 12.00.09. .