Ціна: UAH 100


Задорожна Світлана Михайлівна

Автономія сторін в міжнародному приватному праві

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню автономії волі сторін договору у міжнародному приватному праві. Вільний вибір права в роботі розглядається як колізійно-правова свобода, досліджується історія виникнення та розвитку автономії волі, здійснена спроба філософського виправдання вільного вибору права в міжнародному приватному праві. Здійснюється порівняльно-правовий аналіз зарубіжного законодавства та легального закріплення в українському міжнародному приватному праві згаданої проблеми. В роботі досліджені питання умов та меж (формальної сфери дії) застосування автономії сторін, а також правових наслідків застосування (змістовної сфери дії) автономії волі сторін.

Дата захисту: 22.01.2007

Місце захисту: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Науковий керівник: Гетманцев Олександр Валентинович, к.ю.н., доц., 12.00.03. .