Ціна: UAH 100


Рев'юк Наталія Валеріївна

Іпотека як господарсько-правова конструкція залучення інвестицій в економіку

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: іпотечні правовідносини, що виникають між суб'єктами у сфері господарювання. Метою дослідження є розробка теоретичних і практичних питань правового регулювання іпотеки як господарсько-правової конструкції залучення інвестицій в економіку та обґрунтування нових наукових положень і пропозицій з удосконалення законодавства у цій сфері. Методи дослідження: порівняльно-правовий, абстрагування, формально-логічний, системно-функціональний. Теоретичне значення: поглиблено теоретичні розробки питань правового регулювання іпотеки як способу залучення інвестицій і забезпечення господарських зобов'язань. Практичне значення: викладені висновки та пропозиції можуть бути використані в законотворчому процесі для удосконалення чинного законодавства про іпотеку, використовувались: у практичній діяльності ЗАТ Міжнародний Іпотечний Банк` при розробці довгострокових програм кредитування суб'єктів господарювання, в навчальному процесі при викладанні курсу та при розробці методичної літератури з дисципліни Господарське законодавство` в Національному університеті державної податкової служби України. Наукова новизна: обґрунтовано поняття іпотеки як господарсько-правової конструкції використання нерухомого майна суб'єктами господарювання для залучення інвестицій. Розкрито вплив юридичної природи речових прав на розширення можливостей іпотеки. Визначено ступінь відповідності українського законодавства з питань регулювання іпотечних правовідносин вимогам і стандартам ЄС та аргументовано доцільність запозичення окремого досвіду для розвитку комерційної іпотеки в Україні. Запропоновано шляхи підвищення ефективності застосування системи державної реєстрації іпотеки. Обґрунтовано необхідність встановлення окремих обмежень при передачі в іпотеку цілісних майнових комплексів підприємства. Визначено основні напрями активізації введення земельних ділянок до господарського обороту. Аргументовано необхідність переорієнтації податкової застави з фіскального способу погашення податкового боргу у юридичну конструкцію використання несплачених сум у господарському обороті підприємств. Запропоновано шляхи посилення правового захисту боржника. Сфера використання: суб'єкти законодавчої ініціативи для вдосконалення законодавства про іпотеку, суб'єкти господарювання у процесі інвестиційної діяльності, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 21.12.2006

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Мамутов Валентин Карлович, д.ю.н., проф.,акад. HАHУ, 12.00.04. .


Автореферат (26,17 KB)