Ціна: UAH 100


Швиденко Олександр Сергійович

Акція як об'єкт права власності

 

Анотація: `Дисертація присвячена дослідженню проблем правового регулювання акції як об'єкту права власності. Особливу увагу приділено таким питанням: цивільно-правовій характеристиці акції як об'єкта права власності, дослідженню її правової природи, питанням виникнення та припинення акції як об'єкта права власності, законним підставам її обмеження та обтяження правами третіх осіб, захисту права власності на акцію. Робиться висновок про те, що акція посвідчує тільки право участі в акціонерному товаристві. Проведено аналіз особливостей документарної та бездокументарної форми випуску акції. Робиться висновок про те, що акції в Україні існують тільки в бездокументарній формі. Досліджується форма договорів, предметом яких є акція, зокрема відмічається необхідність дотримання письмової форми таких договорів під загрозою їх нікчемності. Відзначається консенсуальність договорів про відчуження акцій, що не може бути змінено домовленістю сторін. Вказується на особливість застави акцій, порівняно із іншими цінними паперамита робиться висновок про те, що передача акцій в заставу не повинна впливати на здійснення права участі в акціонерному товаристві. Розглядаються особливості речово-правових способів захисту права власності на акцію. На підставі аналізу наукової літератури, нормативних актів та судової практики сформульовані конкретні пропозиції, спрямовані на вдосконалення правового регулювання права власності на акцію.`

Дата захисту: 18.12.2006

Місце захисту: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького

Науковий керівник: Кучеренко Ірина Миколаївна, д.ю.н., с.н.с., 12.00.03. .


Автореферат (22,90 KB)