Ціна: UAH 100


Чернобай Антоніна Миколаївна

Правові засоби захисту персональних даних працівника.

 

Анотація: Дисертація присвячується дослідженню теоретичних та практичних проблем правового регулювання відносин із захисту персональних даних працівника. У роботі визначається поняття персональних даних працівника, досліджується їх нормативний зміст та здійснюється класифікація. Формулюються поняття та загальні вимоги до обробки персональних даних працівника. Досліджуються порядок отримання, зберігання та використання персональних даних працівника, а також відповідальність за порушення норм, які регулюють отримання, обробку та захист цих даних. На підставі аналізу спеціальної літератури, чинного законодавства та практики його застосування, міжнародних трудових стандартів та позитивного зарубіжного законодавчого досвіду вносяться пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання відносин із захисту персональних даних працівника.`

Дата захисту: 09.12.2007

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Чанишева Галія Інсафівна, д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (24,43 KB)