Ціна: UAH 100


Самохвалов В`ячеслав Вікторович

Законність і справедливість:теоретико-правові проблеми співвідношення та взаємодії

 

Анотація: У дисертації здійснено комплексний аналіз теоретико-методологічних та концептуальних підходів співвідношення законності та справедливості. Проаналізовано історико-правовий аспект ідей взаємообумовленості і взаємозалежності законності і справедливості у працях вчених античності, середньовіччя, відродження, німецькій філософії та вчених ХХ ст. Висвітлено методологічні проблеми законності, які полягають у визначенні поняття, сфер і аспектів прояву законності, розмежуванні принципів і вимог законності, які характеризують оптимальні напрямки дослідження не лише законності, а і її співвідношення із справедливістю. Проведено змістовний аналіз співвідношення законності і справедливості у сфері юридичної діяльності шляхом визначення взаємодії моральності, справедливості і законності в процесі правового впливу на суспільство, взаємозалежності і справедливості у правореалізації та характеристики особливостей вияву принципів і вимог законності у правозастосування.

Дата захисту: 28.12.2006

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Науковий керівник: Бобровник Світлана Василівна, к.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (24,02 KB)