Ціна: UAH 100


Скаржинський Микола Володимирович

Житло як об'єкт цивільно-правових відносин.

 

Анотація: Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних питань, пов'язаних із регулюванням житла як об'єкта цивільних прав. У роботі досліджено поняття житла, висвітлено проблеми видів житла та їх особливостей. Проведено класифікацію житла і житлових прав, за-пропоновано поняття житла у широкому та вузькому значенні як виду нерухомості, здатного задовольнити потреби людини в житлі. Приділена увага розробленню практичних рекомендацій щодо за-стосування цивільного законодавства в контексті житла як об'єкту пра-ва власності, обмежених речових і зобов'язальних прав.

Дата захисту: 07.12.2006

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Майданик Роман Андрійович, д.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (25,63 KB)