Ціна: UAH 100


Хахуцяк Ольга Юріївна

Захист прав неповнолітніх обвинувачених у кримінальному процесі України

 

Анотація: `Об'єкт дослідження - кримінально-процесуальні відносини у сфері захисту неповнолітніх обвинувачених. Мета дисертації - розроблення істотного доповнення й оновлення концепції захисту прав неповнолітнього обвинуваченого у кримінально-процесуальному судочинстві для використання її у чинному кримінально-процесуальному законодавстві України та судовій практиці. Методи дослідження - діалектичний, системного аналізу, формально-юридичний, порівняльний, загальнонаукові методи. Наукова новизна - обґрунтовано та запропоновано авторську редакцію понять `захист`, `право на захист у кримінальному процесі`, `законний представник`, удосконалено визначення особливості забезпечення права неповнолітніх на захист, співвідношення моральних та правових засад провадження окремих слідчих дій. Практичне значення - отримані автором результати дослідження можуть бути використані: у законотворчій роботі - при внесенні змін і доповнень до чинного КПК України, у практичній діяльності органів досудового слідства і прокуратури, у навчальному процесі, у навчально-методичній діяльності - запропоновані положення можуть бути використані при підготовці відповідних навчальних підручників і посібників з курсу `Кримінальний процес України`, лекцій, методичних рекомендацій. Предмет і ступінь впровадження - рекомендації, що викладені у роботі, впровадженні в практичну діяльність СУ ГУ МВС України в м. Києві (акт впровадження від 15 грудня 2005 року) та апробовані в практичній діяльності ГСУ МВС України (акт впровадження від 28 листопада 2005 року). Ефективність впровадження - висновки і пропозиції отримали позитивну оцінку фахівців. Сфера використання - кримінально-процесуальна діяльність правоохоронних органів України, законодавчий та навчальний процеси.`

Дата захисту: 10.11.2006

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Удалова Лариса Давидівна, к.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (22,44 KB)