Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Дорохіна Тамара Федорівна

`Часопис ``Визвольний шлях`` в українській зарубіжній історичній та суспільно-політич-ній думці 1948-1991 рр.`

 

Анотація: `У дисертації досліджено комплекс проблем, пов'язаних з історією журналу ``Визвольний шлях`` на теренах української діаспори. Визначено основні чинники та передумови створення та функціонування часопису. Висунуто й обґрунтовано періодизацію історії журналу, висвітлено провідні концепції та пріоритети його редакційної політики. Проаналізовано структуру відділів та рубрик, склад авторів і дописувачів цього періодичного видання, а також жанрово-видову й ди-сциплінарно-фахову належність журнальних публікацій. Охарактеризовано особливості та специфіку висвітлення української історії та історіографії на сторінках ``Визвольного шляху``. Розглянуто вплив ідеологічних стереотипів, політичних мотивів та особистого життєвого досвіду емігрантів на відтворення української минувшини на шпальтах часопису. Подано аналіз фахового рівня розвідок і матеріалів, опублікованих у журналі. Відтворено перебіг академічних дискусій з низки актуальних проблем української історії та їхнє сприйняття в публікаціях ``Визвольного шляху``.`

Дата захисту: 22.11.2006

Місце захисту: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

Науковий керівник: Пінчук Юрій Анатолійович, д.і.н., проф., 07.00.06. .


Автореферат (29,31 KB)