Ціна: UAH 100


Черкова Марина Юріївна

Зміна обвинувачення в кримінально-процесуальному праві України.

 

Анотація: `Дисертацію присвячено комплексу теоретичних та практичних питань, пов'язаних з вдосконаленням процесуального порядку зміни обвинувачення на різних стадіях кримінального процесу. На підставі аналізу наукової літератури, нормативно-правових актів, слідчої та судової практики досліджена сутність та складові обвинувачення, наведено критерії визначення достатності підстав притягнення як обвинуваченого, детально досліджена сутність та процесуальний порядок кожного з різновидів зміни обвинувачення, запропонована система підстав зміни обвинувачення, яка базується на основі критерію зміни обсягу обвинувачення та його складових - фабули і формули. Обґрунтовано недоцільність введення спрощеного порядку зміни обвинувачення, який передбачає виключення будь-якого з елементів процедури, запропоновано варіант чіткої законодавчої регламентації порядку зміни обвинувачення на стадії досудового слідства, а також нова форма постанови про притягнення як обвинуваченого. Також розроблена економна та ефективна процедура зміниобвинувачення в суді першої інстанції, яка виключає інститут додаткового розслідування, внесені відповідні пропозиції щодо вдосконалення кримінально-процесуального законодавства України.`

Дата захисту: 07.11.2006

Місце захисту: Луганський державний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Гончаренко Владлен Гнатович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (28,34 KB)