Ціна: UAH 100


Хотинська Оксана Зіновіївна

Обов'язковість судових рішень як конституційна засада судочинства України.

 

Анотація: На підставі теоретичних здобутків вчених - юристів та аналізу чинного законодавства автором розкривається сутність та зміст принципу обов'язковості судових рішень, його процесуальні гарантії. Крізь призму досліджуваної конституційної засади, в роботі сформульовано власне розуміння понять `правосуддя`, `судова влада` та, у зв'язку з цим, організації органів судової влади. Наведена характеристика окремих суб'єктів, по відношенню до яких обов'язковість судового рішення розкривається найбільш повно і, які відіграють активну роль в процесі реалізації цього принципу. Особливу увагу в роботі приділено судовому контролю за виконанням судових рішень: наведено його авторське визначення та запропонована його класифікація. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення положень чинного законодавства, яке регулює відносини, що складаються в процесі реалізації принципу обов'язковості судових рішень.

Дата захисту: 07.11.2006

Місце захисту: Академія адвокатури України

Науковий керівник: Захарова Олена Семенівна, к.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (22,43 KB)