Ціна: UAH 100


Коваленко Олена Олександрівна

Особливості правового регулювання праці молоді.

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню особливостей правового регулювання праці молоді. У роботі аналізуються норми трудового законодавства України, міжнародно-правові та нормативні акти деяких зарубіжних країн. Розглядається право молоді на працю в системі прав і свобод людини, питання, пов'язані із здійсненням державної політики у сфері праці молоді. Особлива увага приділяється розгляду юридичних гарантій реалізації права молоді на працю (бронюванню робочих місць, забезпеченню першим робочим місцем і правовим статусом молодого спеціаліста, молодого робітника) й особливостям реалізації права на працю у формі трудового договору. Досліджуються особливості правового регулювання умов праці молодих працівників. Обґрунтовуються конкретні пропозиції й рекомендації по вдосконаленню законодавства у сфері регулювання праці молоді в Україні.

Дата захисту: 03.11.2006

Місце захисту: Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди

Науковий керівник: Процевський Олександр Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (21,82 KB)