Ціна: UAH 100


Топалова Людмила Дмитрівна

Правовий режим комерційної таємниці

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: суспільні відносини, що виникають у зв'язку з використанням комерційної таємниці у господарській діяльності. Мета дослідження: удосконалення теоретичних засад правового режиму комерційної таємниці у господарській діяльності та механізму захисту права суб'єкта господарювання на комерційну таємницю, підготовка доповнень та змін у законодавство. Методи дослідження: діалектичний, історіко-правовий, порівняльно-правовий, формально-логічний. Теоре-тичне значення: підвищує рівень теоретичної розробки питань правового режиму комерційної таємниці в науці господарського права. Практичне значення: висновки можуть бути використані у законотворчій діяльності. Розроблено пропозиції у проект Закону України `Про комерційну таємницю`. Конкретні рекомендації будуть використані Комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України під час опрацювання відповідних законопроектів при внесенні змін та доповнень до чинного законодавства. Положення дисертації використовувались при розробці заходів, спрямованих на охорону комерційної таємниці АТЗТ НВО `Хаймек`, а також у навчальному процесі при викладанні дисципліни `Господарське право` у Донецькому юридичному інституті МВС при Донецькому національному університеті. Наукова новизна: сформульовано поняття комерційної таємниці суб'єкта господарювання. Визначено складові правового режиму комерційної таємниці: порядок закріплення за інформацією режиму комерційної таємниці, здійснення суб'єктом господарювання відносно цієї інформації правомочностей володіння, користування та розпорядження, а також порядок правової охорони та захисту права на комерційну таємницю. Виявлено відмінні ознаки комерційної таємниці від інших видів конфіденційної інформації. Запропоновано шляхи виключення можливості зловживання правом на комерційну таємницю. Надано визначення належних заходів охорони комерційної таємниці. Удосконалено поняття захисту права на комерційну таємницю шляхом включення до нього самозахисту. Запропоновано доповнити перелік засобів захисту права на комерційну таємницю примусовим укладенням договору про передачу ноу-хау з особою, що порушила право суб'єкта господарювання на комерційну таємницю. Сфера використання: суб'єкти законодавчої ініціативи для вдосконалення законодавства, суб'єкти господарювання у процесі здійснення господарської діяльності, вищі учбові заклади для використання в навчальному процесі.`

Дата захисту: 12.10.2006

Місце захисту: Донецький національний університет

Науковий керівник: Розовський Борис Григорович, д.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (27,53 KB)