Ціна: UAH 100


Пендюра Максим Миколайович

Національна безпека України в контексті сучасних європейських геополітичних трансформацій

 

Анотація: Наукове дослідження присвячено теоретико-методологічним проблемам формування національної безпеки України з позицій системного підходу в умовах сучасних європейських геополітичних трансформацій, розробці нових категорій, їх узгодження з загальноприйнятими конституційними конструкціями, міжнародними документами, нормативно-правовим забезпеченням сфери національної безпеки, моніторингу сучасних викликів і загроз національним інтересам України, протидії транснаціональним викликам - організованій злочинності, нелегальній міграції, торгівлі людьми, тероризму.

Дата захисту: 19.10.2006

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Римаренко Юрій Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (31,20 KB)