Ціна: UAH 100


Щотова Юлія Миколаївна

Правове регулювання працевлаштування молоді в Україні

 

Анотація: `УДисертацію присвячено комплексному дослідженню правових проблем працевлаштування молоді в Україні. Проаналізовано існуючі та викладено власні пропозиції визначень ключових понять дослідження, таких як `молодь`, `працевлаштування`, `зайнятість`, `молодий спеціаліст`. Проведено порівняльний аналіз правового регулювання працевлаштування молоді національним та іноземним законодавством. Внесено пропозиції щодо приведення норм національного трудового права у відповідність до міжнародних норм. З'ясовано причини виникнення та визначено ознаки дитячої праці. Виявлено й проаналізовано прогалини та розбіжності У нормативно-правових актах, що закріплюють державні гарантії працевлаштування молоді, такі як бронювання робочих місць, надання першого робочого місця, надання дотації роботодавцю на створення додаткових робочих місць тощо. У результаті проведеного аналізу автор доходить висновку про необхідність запровадження певних змін до системи професійної орієнтації, зниження мінімального віку отримання допомоги побезробіттю для організації підприємницької діяльності, створення нової моделі визначення потреби у кваліфікованих робітниках.`

Дата захисту: 05.10.2006

Місце захисту: Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України

Науковий керівник: Панасюк Олег Терентійович, к.ю.н., доц., 12.00.05. .


Автореферат (22,46 KB)