Ціна: UAH 100


Дрьоміна Наталія Вікторівна

Юрисдикція міжнародних кримінальних судів і трибуналів.

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню генезису, доктринальних підстав, юридичної природи, змісту та умов здійснення юрисдикції міжнародних кримінальних судів і трибуналів, виявленню основних тенденцій та оптимального механізму її розвитку. Розглядається юрисдикція Нюрнберзького і Токійського трибуналів, міжнародних трибуналів щодо колишньої Югославії та Руанди, Спеціального суду для Сьєрра-Леоне, постійного Міжнародного кримінального суду. Сформульовано поняття юрисдикційного режиму та його принципи, серед яких виділені вимоги легітимності, цілісності та єдності. Досліджується специфіка двох видів міжнародної кримінальної юрисдикції: загальнообов'язкової, здійснюваної ім'ям світового співтовариства, і мультинаціональної (договірної), здійснюваної на підставі угоди держав, що засновують міжнародний суд. Доведено, що в умовах сьогодення реальну здатність протистояти культурі безкарності світове співтовариство одержить у тому разі, якщо буде використовувати обидва механізми міжнародної кримінальної юрисдикції.

Дата захисту: 23.10.2006

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Черкес Марко Юхимович, к.ю.н., доц., 12.00.11. .


Автореферат (27,27 KB)