Ціна: UAH 100


Пшонка Артем Вікторович

Дисциплінарна відповідальність прокурорів.

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню сутності та механізму реалізації дисциплінарної відповідальності прокурорів. В роботі проаналізовано підстави даного виду юридичної відповідальності прокурорсько-слідчих працівників, розкрито зміст стадій дисциплінарного провадження. Звернено увагу на особливості відповідальності, гарантії її обґрунтованого застосування та проблеми законодавчого регулювання. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, яке закріплює механізм реалізації дисциплінарної відповідальності прокурорів. Особлива увага звернута на необхідність створення колегіальних органів дисциплінарної юрисдикції в прокурорській системі - дисциплінарних комісій прокуратури.

Дата захисту: 05.10.2006

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Марочкін Іван Єгорович, к.ю.н., проф., 12.00.10. .


Автореферат (24,95 KB)